Behandelingswijzen

Massage

Massage wordt enkel nog fragmentaris toegepast om de energie transformaties dieper in het lichaam te veranker.

Bij shiatsu-massage is het kennispalet op alle niveaus van de ervaren crusiaal voor het ervaren van de klant. Het zalige gevoel van massage wordt aan het herstel en de diepte van de energiestromen in het lichaam en dit via de meridianen, het effect en de betekenis van de spanningspunten. Het gevolg is dat het overmatig denken reduceert en soepelheid en een diepe roest ontstaat die het zelfherstellend vermogen van het lichaaam en de geest activeert.

De transversale energie ontstaan ​​van achter naar voor in het lichaam, menselijk denken verbind met je gevoel en die laat samenwerken.
De transversale energiestromen herstellen is het hoofddoel, willen kunnen voelen waar je toekomst ligt en dat op een speelse en flexibele manier met je denkbare kracht kan worden gerealiseerd zonder meer het doel van de behandeling. Een rust en ontspanningsgevoel zijn daar het bewijs van.
 
Algemeen
De energie ontstaan ​​van de ene meridiaan over in de andere meridiaan, van het ene systeem in het andere en het woord kosmos met aarde en dat is bij velen van ons niet meer het geval veroorzaakt veel klachten ontstaan. Psychische klachten stress, stress, emoties en zoals onvrede, angst verdriet en meridiaan en andere lichaamssystemen. erwondingen, littekens, tatoeages en piercings (oorringen) maar ook bouwmaterialen, netwerken, kledij, lucht, water en bodemverontreiniging ea., Kunnen ook in het energiesysteem problemen   veroorzaken en de expressie van de genen veroorzaken. Niet vergeten dat ons honderden honderden frequenties gebruikt om gezond te kunnen zijn. Duizenden frequenties gebruikt onze maatschappij en zoveel hebben we in onze persoonlijke leefomgeving geïntegreerd tot in onze woningen en slaapkamers. Kan je lichaam al deze aan? Je bent samengesteld uit enkele frequenties
Als balans ontstaat in het lichaam, neemt de vreugde en energie toe (Tao)
 
Een therapeutische behandeling 
Shiatsu wordt gegeven vanuit persoonlijke eigenheid die specifiek en uniek is in deze praktijk.
Vanuit het zien van de resonantiepunten (zoals Akinobu Kishi met seiki werkt) die bij een klacht horen en het aangeven van de betekenis en de heersende emoties die in deze punten aanwezig zijn, kan een boeiende interactie ontstaan ​​tussen de klant en mezelf. Een woord, een zin, een uitgeoefende druk, de betekenis van een gestoord meridiaanpunt of een ander, zal niet alleen Ki flow tot stand brengen maar tevens een rode draad in de levenshouding van de klant herkenbaar maken. De klant kan de rode draad en andere aangereikte tools meenemen als mogelijkheden tot evolueren naar vreugde en innerlijke kracht.
 
Correctie van transversale energie:
De transversale energie die nodig is om te denken met een gevoel te combineren is de laatste jaren enstig versoord. je kan dit opmerken door de manier hoe mensen met heikele situaties omgaan zoals de bomaanslag in Zaventem, De Bathaclan, Nice, Gaza en vele andere onaangekondigde traumatische momenten. Ofwel denken zonder aanvoelen ofwel instinct gebruiken zonder nadenken.
De twee samen zijn de oplossing om het verschil te maken tussen leven en dood, succesvol en niet succesvol, gelukkig en depressief, rust en onrust, kunnen volhouden of belanden in een burnout 
Correctie van energiestromen na input van bouwbiologische aspecten, verfijnde fijnstoffelijke input via derden en persoonlijke ervarigen
Iedere gedachte, emotie bij het ervaren van de media, omgeving, onbegrepen ervaringen en veel andere, ontregelen de natuurlijke energiestromen in het lichaam.
De vaak herkenbare timiditeit samen de hoge verwachtingen van onze ouders en voorouders tov de nazaten (klanten), maakt dat we bij de aanvang van het leven gehypotikeerd zijn met spanningen en verwachtingen. Niet vergetend, de dagdagelijkse zichtbare en onzichtbare invloeden, vaak niet door de media geziene beinvloeders, dat wereldleiders en drukkingsgroepen gebruiken om deze transversale energie te beïnvloeden of te blokkeren.
 
Alle spanningen die aangegeven worden tijdens de behandeling worden behandeld en in stroming gebracht. Samen met het aanreiken van mogelijkheden voor de periode na de behandeling ontsaat evenwicht in lichaam en geest. Wanneer er spanningen zichtbaar worden die door mij niet kunnen opgelost worden is het altijd de bedoeling door te verwijzen naar artsen ea. 
 
Regulerende behandeling,  waar traditionele Shiatsu niet voor geschikt is zoals bij kankers ea. 
Regulerend wil zeggen; het niet activeren maar harmoniseren van de energie van organen of orgaansystemen ea. Dit is een zeer complex en individueel specifiek traject op zuiver energetisch niveau. Quantum benadering zoals beschreven in "even voorstellen" is hier een van de krachtige troeven van mezelf.    
 
Het is de bedoeling om het zelfherstellend vermogen in het lichaam op een zeer breed draagvlak te activeren en zo fysiek en emotioneel levenskwaliteit te realiseren.
Shiatsu (vinger druk) wordt gegeven vanuit de kennis van de traditionele vijf elementen.  
Er wordt gekeken vanuit verschillende Shiatsu vormen met hun 12 meridianen en meridiaansystemen zoals:
  • de hoofdmeridianen
  • de inwendige meridianen,
  • de tendinomusculaire meridianen,
  • de aparte meridianen,  
  • de wondermeridianen,
  • de transversale luo meridianen,
  • de zen meridianen
Om een ​​fijnde correcties te realiseren die via patronencorrectie worden mogelijk gemaakt. Patronen zoals omgeving, mentaal, emotioneel, onbewust, extern ea.
De Wei ki als bescherming van de defensieve energie op alle systemen, de ancestrale energie (voorouders) net als de alchemie zijn fundamenteel binnen de behandeling. Om kans te maken op een meer afgestemde balans wordt indien nodig gebruik gemaakt van: het Egyptische “ademhaling en klierstelsel”, de Keltische “runen en boom energieën”, en het Indische systeem met zijn “nadis en marmas”.
De poorten en de kosmische astrologische verbindingen in deze vier wereld systemen worden indien nodig bekeken.  
Feng Shui of harmonie van leefomgeving, is belangrijk als ondersteuning van de levenskwaliteit.
Het lichaam bestaat uit 7 lichamen waarvan 6 energetische lichamen die samen met het fysiek lichaam vibreren. Ze kunnen individueel als vanuit samengang bekeken worden. 
 
De quantumbenadering via de hogere bewerkingsfrequenties is een nieuwe en recente verrijking in de behandeling.
De tranzit via de synchroniciteit van de circulaire tijdslijn benadering, opent mogelijkheden om de basis mogelijk te maken.
 
De behandeling van het verhaal van elk meridiaan punt en te bundelen in jou rode draad, massagetechnieken, advies, aromatherapie, apitherapie, voetreflexologie, ea.